Hjem 

Kølesystemets høje side - Kølemiddel fordamper i de lave sider

Tekniske oplysninger Refrigeration Høj side / lav side

Ved høj / lav side

Kompressor og a doseringsenhed at arbejde sammen om at skabe en zone med højtryks- og lavtrykszoner i et system. De tillader det samme kølemiddel, som fordamper ved 40F-kondens ved 120F. Disse to enheder bemærker, at der er skillepunkter mellem højt tryk og lavt tryk, eller simpelthen høj side og lav side af kølesystemet.

Når vi ser på diagrammet over systemet, overvejer vi komponenterne på systemets høje side og lave side. Find hvert af de elementer, der er specificeret i skemaet, som diskuteret. Kompressor tager kølemediumgas ved lavt tryk og temperatur (ca. 40F) og komprimerer det. Kompressorafladning på systemets høje side. Kompressoren har et højt blodtryk omkring 263 PSIG og temperatur op til 170F. Også på den høje side, sammenkoblende rør ("line"), der bærer den varme gas fra kompressoren, kondensator spole. Dette kaldes varm gasledning.

Kondensatorspiral på høj side som i væskeledningen, der forbinder kondensormåleindretningen. Kølemiddel kommer ind i dispenseren ved højt tryk og temperatur, men forlader ved lavt tryk og temperatur.

Indgangsdispenser på høj side, men stikkontakten er på undersiden af ​​systemet. Det fordamper er også på systemets lave side, da sugeledningen forbinder fordamperen med kompressorindløbet. Absorption eller på indgangssiden af ​​kompressoren er det sidste punkt på systemets lave side. De vigtigste komponenter i kølesystemet:

  • fordamper
  • kondensator
  • kompressor
  • dispenser til væsker
Endelig vigtige, nøglekomponenter i mekanisk kølesystem er:
  • Fordamper for at absorbere varme i kølemediet.
  • Kondensatorafladning af varme fra kølemediet.
  • Kompressor for at skabe det nødvendige tryk for at tvinge varmestrømmen "op ad bakken."
  • Fluid doseringsapparat til at regulere strømmen af ​​kølemiddel og under processen at etablere to niveauer af tryk.
Rør bruges til at forbinde komponenterne og holde kølemediet lukket for forureningen uden for systemet. Der findes mange tilbehør til kølesystemet, men det er ikke væsentligt for, at det fungerer. De vil blive overvejet i et separat modul. Lad os nu se nærmere på hver af disse fire hovedkomponenter.

Fire hovedkomponenter kan opdeles i to grupper, der hver indeholder to punkter. Den første gruppe er varmevekslerne; disse varmeoverførsler. Fordamper og kondensator er i denne gruppe. Det andet mekaniske udstyr, der regulerer kølemedietrykket og strømmen inden i systemet. Kompressor og flydende doseringsenhed, der tilhører denne gruppe ...

 
Tak ->Effekt af overophedning på cop Effekter af frysning på mikroorganismer Effektiviteten af ​​kompressoren Flash intercooler Oversvømmet fordamper Respirationsvarme Hermetisk kompressor Nomenklatur af kølemidler Trykknap Psc-kompressor Koblingsolie trykafbryder ledningsdiagram Shell og rør kondensator Steady-floweksempler
Copyright @ 2009 - 2020, "www.ref-wiki.com"