Hjem 

Solvensgenvindingsproces Wikipedia

Tekniske oplysninger Industriel Gendannelse af opløsningsmiddel

Gendannelse af opløsningsmiddel

Det er nødvendigt at kontrollere emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC'er), der stammer fra mange organiske kemiske produktionsprocesser såvel som ved dispersionsfarver, overtræk, trykning og rengøringsaktiviteter. Tabet af disse skaber en fare for miljøet ud over omkostningerne ved selve materialet. Metoder inkluderer adsorption og kondensering og afkøling. Her bruges kølingskondenseringsenheder, der fungerer inden for området -50 -70C, samt kryogen teknologi, der kan levere hurtigere kondens.

Alle disse opløsningsmidler, flygtige væsker og tryk-temperaturegenskaber kan derfor forkortes, hvis de afkøles mætningstemperatur. Ribbebåndet fordamper bruges normalt, men kondensation kan være højt tryk, krævende skal-og-rør varmevekslere skal og pladetype.

Størrelsen på udstyret kan variere fra 200 watteffekt til kommerciel tørrensemaskine til systemer MW-størrelse syntetiske fiberprocesser ...

 
Tak ->Automatisk ekspansionsventil Kapacitetskontrol af skruekompressor Chiller betjeningsdiagram Køletårn Aktuelt magnetisk relæ Forskel mellem centrifugal og frem- og tilbagegående kompressor Flydende modtager Naturlig konvektionsfordamper R22a tryk temperaturtabel Genvindelig sikring Termisk elektrisk ekspansionsventil Typer af intercoolere Vrf-system
Copyright @ 2009 - 2020, "www.ref-wiki.com"