Hjem 

Kølemiddelcylinderfarvekoder - Kølemiddelflaskefarver

Tekniske oplysninger Kølemidler Identificering af kølemidler efter antal og farvekode

Identifikation af kølemidler på antal og farvekode

Kølemidler identificeres efter nummer. Nummer efterfulgt af et bogstav "R", som betyder kølemiddel. Dette definitionssystem er standardiseret af American Society of Heat, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Se kapitel 31 sammendrag ASHRAE-nummereringssystem. Du skal gøre dig bekendt med kølemiddelnumre og -navne.

Kølevæskecylindre er farvekodet for let at identificere de stoffer, de indeholder. Denne praksis hjælper med at forhindre utilsigtet blanding af kølemedium i systemet. Læs etiketten og identifikationen omhyggeligt, inden du bruger kølemiddelcylinder. Den viste farvekode er ikke et krav for alle producenter. Popidar-kølemedier R-nummer og cylinderfarvekoder er angivet i figur 9-1. Tanke til genvundne kølemedier grå med gule ender.

..

 
Tak ->Alternative kølemidler Wikipedia Grundlæggende ovn ledningsdiagram Capplary Kemisk affugtning Bypass med varm gas Flydende sugevarmeveksler Kølere med lavt tryk Modificeret sprøjtsmøringssystem Naturlig konvektionskondensator Overbelastningsbeskytter Kølemiddeldistributører Kølemiddelrørmateriale Køleskabskompressorolieskift
Copyright @ 2009 - 2020, "www.ref-wiki.com"